We help the world growing since 2012

СО.

Прилагодена соба

  • Прилагодена соба

    Прилагодена соба

    Лесна челична вила, позната и како куќиште од лесна челична конструкција, нејзиниот главен материјал е изработен од топло поцинкувана алуминиумска челична лента со технологија на ладно валање синтеза на лесен челичен кил.
    Структурата на алуминиум-цинкова легура на алуминиум-цинкова челична плоча е составена од 55% алуминиум, 43,4% цинк и 1,6% силициум зацврстен на 600℃.Целата структура е составена од алуминиум-железо-силика-цинк, формирајќи густ кристал од четири елементи, со што се формира слој од силна и ефективна бариера за да се спречи навлегувањето на факторите на корозија. Можеме да го прилагодиме според вашите цртежи.